No items found.
No items found.

Zachtwaar / KasCo

plus

KasCo is online facturen maken, versturen én betaald krijgen

Profile

No items found.
Ontzorgen
KasCo regelt het hele debiteurenbeheer van de leden van A tot Z. Hiermee worden problemen vroeg gesignaleerd. KasCo dient het belang van haar leden maar stelt zich zo objectief mogelijk op bij onenigheid. KasCo streeft naar eerlijk zaken doen op basis van heldere afspraken.

Voorkomen
De dienstverlening van KasCo staat in het teken van voorkomen van juridische problemen en wanbetalers. Gaat het toch mis, dan is KasCo geëquipeerd om de kwestie op te lossen. Juridische problemen zullen altijd bestaan en daarom houdt KasCo hier rekening mee in haar bedrijfsvoering.

Betrouwbaar
De belangen van de leden en van KasCo zijn dezelfde. Het verdienmodel is hierdoor duurzaam. KasCo is gericht op continuïteit en groei van haar organisatie. KasCo gaat verantwoordelijk om met geld en doet naar eer en geweten zaken.

Meet the team

No items found.
Team size
Founding year
Average team age
% Female / Male
Nationalities
Main language

Showcase

No showcase items added yet

Perks & benefits

No items found.

✨ Highlight: 

The office

No items found.

Active jobs

No active jobs right now
Is this your company profile? Place a job
Visit company careersite

Similar companies

No similar companies yet
Want to add your company? Contact us